Gwarancja pochodzenia
energii z OZE

Gwarancja Pochodzenia (PL GOs) to dokument potwierdzający, że energia elektryczna pochodzi z odnawialnych źródeł energii (OZE). Służy ona do potwierdzenia, że energia ta spełnia określone wymagania prawne i pochodzi z legalnie działającego źródła. Gwarancje Pochodzenia są wydawane przez rządy lub regulujące je organy państwowe, a ich ilość jest odpowiednia do ilości produkowanej energii z OZE. W Europie, Gwarancje Pochodzenia określone są w Dyrektywie Europejskiej 2009/28/WE, która ma na celu promowanie odnawialnych źródeł energii.

Przedsiębiorstwa energochłonne, takie jak huty, elektrownie czy zakłady przemysłowe, mogą być zobowiązane do posiadania określonej ilości Gwarancji Pochodzenia w zależności od ilości energii elektrycznej, którą zużywają. W Europie, ten wymóg regulowany jest przez Dyrektywę Europejską, która nakłada na państwa członkowskie obowiązek osiągnięcia określonego poziomu udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii. Przedsiębiorstwa energochłonne mogą kupić Gwarancje Pochodzenia, aby spełnić te wymagania i uniknąć kar finansowych. Posiadanie Gwarancji Pochodzenia pozwala im również na udowodnienie, że ich działalność jest zgodna z przepisami dotyczącymi ochrony środowiska i promowaniem odnawialnych źródeł energii.

Firmy, które nie są zobowiązane do posiadania określonej ilości Gwarancji Pochodzenia ze względu na swoje zużycie energii, mogą również kupować je, aby wykazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i promowanie odnawialnych źródeł energii. Posiadanie Gwarancji Pochodzenia może również być wykorzystywane jako narzędzie marketingowe, ponieważ konsumenci i inwestorzy coraz częściej interesują się ekologicznymi i zrównoważonymi działaniami przedsiębiorstw. Firmy mogą korzystać z posiadania Gwarancji Pochodzenia, aby zwiększyć swoją reputację i przyciągnąć nowych klientów lub inwestorów.

Energy Trend oferuje najwyższej jakości Gwarancje Pochodzenia pochodzące z legalnie działających źródeł odnawialnych energii. Nasze Gwarancje Pochodzenia pozwolą Państwu na spełnienie wymagań prawnych dotyczących udziału energii pochodzącej z odnawialnych źródeł w końcowym zużyciu energii. Gwarancje Pochodzenia są dostępne dla przedsiębiorstw energochłonnych, które muszą spełnić wymagania prawne oraz dla pozostałych firm, które chcą wykazać swoje zaangażowanie w ochronę środowiska i promowanie odnawialnych źródeł energii.

Nasze Gwarancje Pochodzenia pochodzą z różnych źródeł odnawialnych, w tym energii wiatrowej, słonecznej, geotermalnej, wodnej i biomasy.

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas