Instalacje fotowoltaiczne dla przemysłu

Jeżeli przedsiębiorstwo potrzebuje zmniejszyć ponoszone koszty za energie elektryczną i dodatkowo posiada przestrzeń na połaciach dachowych lub na terenie nieruchomości, to idealnym rozwiązaniem będzie montaż instalacji fotowoltaicznej (PV). Panele fotowoltaiczne zamieniają energię słoneczną na energię elektryczną. Taki panel wytwarza prąd stały, który za pomocą falownika (inwertera) zmienia się w prąd przemienny, który jest już zgodny z parametrami sieci elektroenergetycznej.

Do podstawowych rodzajów paneli fotowoltaicznych zaliczamy panele monokrystaliczne i polikrystaliczne. Panele monokrystaliczne w tym momencie, ze względu na swoją największą efektowność, są najlepszą z dostępnych opcji. Ich sprawność wynosi 15-19%. Drugim rodzajem paneli są panele polikrystaliczne, które charakteryzują się niższą sprawnością (14-16%) – i co za tym idzie – potrzebujemy ich więcej, aby uzyskać sprawność równą panelom monokrystalicznym.

Do najważniejszych czynników gwarantujących najbardziej efektywną pracę instalacji należą:

1. Dobór odpowiedniej mocy instalacji do profilu działalności firmy

Moc instalacji PV możemy uznać za optymalną, jeśli zapewnia maksymalne wykorzystanie wytwarzanego prądu na potrzeby własne (z jednoczesną minimalizacją sprzedaży nadwyżek prądu do sieci) przy równoczesnym zapewnieniu maksymalnego współczynnika samowystarczalności.

W tym celu niezbędne jest wykonanie analizy efektywności energetycznej (uwzględniającej godzinowy profil zużycia prądu oraz produkcji prądu z instalacji fotowoltaicznej) oraz efektywności finansowej systemu energetycznego z instalacją PV.

Tylko tak możemy prawidłowo dobrać parametry instalacji fotowoltaicznej i sposób montażu oraz uniknąć przeszacowania i przewymiarowania instalacji. Przeprowadzanie analiz na podstawie faktur lub nawet pomiaru zużycia prądu w okresie krótszym niż rok bazowy warte jest tyle co… papier, na którym to opisano.

2. Optymalny dobór paneli i ich umiejscowienie na dachu lub gruncie

Aby najefektywniej wykorzystać energię elektryczną z instalacji fotowoltaicznej, należy zwrócić szczególną uwagę na jej właściwy montaż. Instalacja powinna być zamontowana przy uwzględnieniu wszystkich czynników wpływających na jej efektywność, tj. rozłożenie światła słonecznego w okresie dnia i roku, uwzględnienie potencjalnych stref zacienień, kierunków świata, a także rodzaju dachu i jego nachylenia. Dobór instalacji poprzedzany jest solidnymi obliczeniami oraz stworzeniem projektu.

Co daje zastosowanie optymalnej instalacji fotowoltaicznej w oparciu o naszą analizę?

• Zapewnia największe pokrycie zapotrzebowania na prąd z OZE;

• Jednostkowy koszt uzyskania prądu z PV jest najniższy dla instalacji optymalnej;

• Instalacja optymalna PV ma najkrótszy prosty okres zwrotu SPBT;

• Ogranicza opłatę mocową i częściowo zmniejsza koszty ponoszone za przekroczenie mocy umownej.

W Energy Trend pomagamy dobrać obiektywnie optymalne parametry fotowoltaiki i najefektywniejsze rozwiązanie oraz sposób montażu instalacji PV. Kompleksowo wspieramy realizację inwestycji oraz pozyskanie na nią środków.

Zaufali nam

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Kto nam zaufał?

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Dla kogo pracowaliśmy?

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ WYDANE BIAŁE CERTYFIKATY

Jak otrzymać ofertę?

Wypełnij krótki formularz

Skontaktuj się z nami

Wojtek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 15-letnim doświadczeniem oraz członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w analizie budowlanej oraz w ciepłownictwie. Wykonuje audyty termomodernizacyjne i ciepłownicze w celu pozyskania funduszy z RPO, Funduszy Norweskich oraz WFOŚiGW. Razem z całym zespołem Energy Trend przeprowadza Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa dla przemysłu.

Bartek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 5-letnim doświadczeniem. Został wpisany na listę rekomendowanych Audytorów Efektywności Energetycznej w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz należy do Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w instalacjach i technologii przemysłowej. Jest ekspertem od Systemu Białych Certyfikatów, a dziesiątki Audytów Efektywności Energetycznej, które wykonał, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 17:00

Kontakt