W erze rosnącej świadomości ekologicznej oraz wymogów dotyczących redukcji emisji CO2 wiele przedsiębiorstw, oraz inwestorów rozważa możliwość wdrożenia rozwiązań bazujących na odnawialnych źródłach energii. Wśród dostępnych technologii, fotowoltaika zdobywa coraz większe uznanie, zwłaszcza w sektorze przemysłowym. Wybór odpowiedniego rozwiązania ma zasadnicze znaczenie dla korzyści ekonomicznych i efektywności energetycznej przedsiębiorstwa.

Analiza zużycia energii

Odpowiednie zrozumienie i analiza zużycia energii w firmie to pierwszy krok. Kluczowe jest przyjrzenie się profilowi energetycznemu, zarówno w skali całego przedsiębiorstwa, jak i jego poszczególnych sekcji czy hal produkcyjnych. Analiza ta pomoże określić potencjalne oszczędności generowane dzięki zastosowaniu fotowoltaiki przemysłowej oraz optymalną moc instalacji PV. Dodatkowo warto uwzględnić rytm działania firmy — czy jej główna aktywność koncentruje się w ciągu dnia, czy w nocy, co ma wpływ na wykorzystanie wytwarzanej energii.

Pomiar i ocena powierzchni

Przed montażem paneli fotowoltaicznych konieczne jest ocenienie dostępnej powierzchni. Przedsiębiorstwa przemysłowe często dysponują dużymi przestrzeniami, zarówno na dachach budynków, jak i na przyległych terenach. Należy jednak zbadać te obszary pod kątem dostępu do światła słonecznego, uwzględniając potencjalne przeszkody, takie jak drzewa czy inne budynki.

Wybór technologii fotowoltaicznej

Dostępne na rynku panele fotowoltaiczne dzielą się głównie na monokrystaliczne i polikrystaliczne. Panele monokrystaliczne charakteryzują się wyższą sprawnością (15-19%) w porównaniu z polikrystalicznymi (14-16%), co sprawia, że są obecnie jednymi z najbardziej pożądanych rozwiązań. Kluczowe jest również uwzględnienie gwarancji oferowanych przez producentów oraz możliwości serwisowania.

Korzyści z zastosowania fotowoltaiki

Inwestycja w fotowoltaikę przemysłową przynosi liczne korzyści dla przedsiębiorstw. Najbardziej oczywistą zaletą jest możliwość produkcji własnej energii, wykorzystując darmowe źródło, jakim jest energia słoneczna. Ponadto pozwala to firmie częściowo uniezależnić się od zewnętrznych dostawców energii i związanych z tym ryzyk, takich jak fluktuacje cen. Dzięki odpowiednio dobranym magazynom energii, nadwyżki prądu mogą być przechowywane i wykorzystywane w mniej słonecznych okresach.

Zastosowanie optymalnej instalacji fotowoltaicznej gwarantuje największe pokrycie zapotrzebowania na prąd, minimalizując jednocześnie koszty związane z nadwyżkami prądu. Ważne jest także odpowiednie umiejscowienie paneli, co wymaga dokładnych obliczeń i opracowania odpowiedniego projektu.

Współpracując z firmami specjalizującymi się w technologii PV, takimi jak Energy Trend, można skorzystać z doświadczenia specjalistów, którzy pomogą dobrać najlepsze rozwiązania oraz wskażą źródła finansowania inwestycji.