Magazyny energii dla przemysłu

Aby jak najbardziej zoptymalizować produkcję i wykorzystanie energii elektrycznej z systemów fotowoltaicznych lub kogeneracyjnych, warto zastosować magazyny energii, żeby uniknąć mało korzystnego odsprzedawania energii elektrycznej do sieci energetycznej.

Magazyn energii umożliwia bowiem przechowywanie prądu, kiedy produkcja energii elektrycznej przez instalację fotowoltaiczną jest wyższa niż jej zużycie. Zgromadzone w ten sposób nadwyżki mogą być wykorzystywane w momentach zwiększonej konsumpcji lub w okresie nocnym, kiedy instalacja PV nie produkuje prądu.

Podsumowując, dzięki magazynom energii można:

• zatrzymać wyprodukowaną energię – wykorzystanie magazynu sprawia, że cała energia zostaje do dyspozycji na miejscu, bez konieczności oddawania jej do sieci;

• zyskać niezależność – magazyn energii zabezpiecza właściciela przed przerwami w dostawie energii (awarie zasilania, anomalie pogodowe oraz inne niespodziewane wydarzenia).

Najbardziej rozpowszechnionym sposobem magazynowania energii jest zastosowanie akumulatorów. Na rynku mamy wiele rodzajów akumulatorów, jednak do najbardziej popularnych należą: akumulatory kwasowo-ołowiane, litowo-jonowe oraz żelowe.

• Akumulatory kwasowo-ołowiane należą do najtańszych, szybko się zużywają, a ze względów bezpieczeństwa muszą znajdować się w pomieszczeniu wentylowanym;

• Nieco droższe akumulatory litowo-jonowe charakteryzują się szybkim ładowaniem i małą utratą skuteczności wskutek regularnego rozładowywania;

• Akumulatory żelowe są bardzo dobrze przystosowane do cyklicznego trybu pracy i zapewniają dużą liczbę głębokich cykli ładowania i rozładowywania bez znaczącej utraty właściwości.

Na rynku dostępne są również akumulatory litowo-żelazowo-fosforanowe, które są jeszcze wydajniejsze i bezpieczniejsze, ale niestety są znacznie droższe od pozostałych i ich stosunek ceny do jakości jest wciąż niekorzystny. Jednak przy wykorzystaniu planowanych i istniejących form dofinansowań zastosowanie powyższego typu akumulatorów może okazać się ekonomicznie opłacalne. W Energy Trend dokładnie zbadamy możliwości dofinasowania i dobierzemy właściwe i ekonomicznie uzasadnione rozwiązanie.

Zapewniamy doradztwo w zakresie wyboru akumulatora do potrzeb przedsiębiorstwa. W celu właściwego doboru badamy, w jakich sytuacjach akumulator będzie użytkowany i jaki będzie jego schemat działania, jakie urządzenia ma zasilać oraz na jak długo powinno wystarczyć zmagazynowanej energii do zapewnienia optymalnego działania. Zwracamy szczególną uwagę na to, by akumulator dobrać precyzyjnie do źródła produkcji energii elektrycznej, aby zapewnić mu jak najdłuższą żywotność.

Oceniamy także inne czynniki wpływające na pracę całej instalacji:

• Sprawdzamy, czy instalacja elektryczna w budynku przystosowana jest do pracy z akumulatorem;

• Sprawdzamy, czy potrzeba akumulatora na prąd stały lub zmienny;

• Sprawdzamy, czy akumulator będzie działać z odpowiednią mocą, gdy nastąpi odłączenie dostawy prądu;

• Sprawdzamy również, czy akumulator posiada niezbędne systemy zarządzania pracą, odpowiednie do profilu działania przedsiębiorstwa.

Zaufali nam

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Kto nam zaufał?

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Dla kogo pracowaliśmy?

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ WYDANE BIAŁE CERTYFIKATY

Jak otrzymać ofertę?

Wypełnij krótki formularz

Skontaktuj się z nami

Wojtek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 15-letnim doświadczeniem oraz członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w analizie budowlanej oraz w ciepłownictwie. Wykonuje audyty termomodernizacyjne i ciepłownicze w celu pozyskania funduszy z RPO, Funduszy Norweskich oraz WFOŚiGW. Razem z całym zespołem Energy Trend przeprowadza Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa dla przemysłu.

Bartek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 5-letnim doświadczeniem. Został wpisany na listę rekomendowanych Audytorów Efektywności Energetycznej w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz należy do Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w instalacjach i technologii przemysłowej. Jest ekspertem od Systemu Białych Certyfikatów, a dziesiątki Audytów Efektywności Energetycznej, które wykonał, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 17:00

Kontakt