Optymalizacja elektrycznej

mocy umownej

Analiza mocy umownej

Przed podłączeniem do sieci energetycznej należy zadeklarować maksymalną moc pobierania energii elektrycznej; mowa jest tu o mocy umownej. Deklaracja ta pozwala dostawcy energii na dobranie odpowiedniego przyłącza i zabezpieczenia. I co niemniej ważne, moc umowna stanowi podstawę do naliczania opłat za pobór energii. Jeżeli przedsiębiorstwo niewłaściwie oszacowało zapotrzebowanie na moc albo nie kontroluje odpowiednio pracy urządzeń i przekracza moc umowną, musi się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów – dostawca energii nalicza dodatkowe opłaty.

Operatorzy systemów dystrybucji (OSD) stale monitorują moc czynną, którą zakład pobiera lub oddaje do sieci. Nadwyżkę pobranej mocy wyznacza co godzinę, ale wykorzystując do tego średnią wartość rejestrowaną co kwadrans (tzw. 15-minutówki). Nie uwzględnia się zatem chwilowego przekroczenia mocy umownej w wyniku chociażby rozruchu urządzeń. To na tej podstawie naliczana jest kara.

W wyniku wielokrotnego przekroczenia mocy w ciągu tej samej godziny OSD bierze pod uwagę tylko momenty, gdy zakład przekroczył moc o największe wartości. Opłata wyliczana jest wg kilku metod, jedna z nich to iloczyn stałego elementu stawki sieciowej oraz suma zarejestrowanych dziesięciu największych nadwyżek mocy.

Aby ograniczyć dodatkowe koszty, należy odpowiednio dostosować moc umowną. Optymalizacja może polegać na zastosowaniu stałej lub zmiennej mocy umownej. Niekiedy zmienna daje oszczędności w wysokości kilkudziesięciu procent w odniesienie do stałej mocy umownej. Trzeba mieć jednak świadomość, że przy takiej praktyce oszczędności będą się różnić w zależności od miesiąca.

Innym sposobem na optymalizację mocy umownej jest ingerencja w system energetycznym np. zastosowanie strażnika mocy, agregatu kogeneracyjnego lub fotowoltaiki. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo nie zdecyduje się w żaden sposób ingerować w system energetyczny, to zakres optymalizacji kosztów ograniczy się wyłącznie do analizy mocy umownej, którą w Energy Trend przeprowadzamy w modelu success fee – płatność wyrażona w % od uzyskanych oszczędności finansowych.

Strażnik mocy

Następnym krokiem ku oszczędnościom jest zastosowanie strażnika mocy umownej, który dzięki czujnikowi optycznemu przesyła do komputera informacje o zużyciu energii. Umożliwia on uzyskanie kolejnych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent oszczędności na poborze energii. Strażnik mocy umownej analizuje moc czynną pobraną, dzięki czemu zakład pracy może uniknąć naliczenia dodatkowych opłat.

Jego funkcje to: monitorowanie poboru energii w 15-minutowych cyklach, prognozowanie poboru w ramach całego okresu rozliczeniowego, informowanie o możliwości przekroczenia zadeklarowanego poboru oraz rejestrowanie tego typu zdarzeń. Strażnik mocy może także sterować poborem mocy, umożliwiać prezentację danych w komputerze oraz archiwizować profil mocy. Warto przeprowadzić analizę czy zastosowanie tak prostej integracji z systemem energetycznym nie przyniesie pozytywnych wyników finansowych.

Zaufali nam

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Kto nam zaufał?

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Dla kogo pracowaliśmy?

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ WYDANE BIAŁE CERTYFIKATY

Jak otrzymać ofertę?

Wypełnij krótki formularz

Skontaktuj się z nami

Wojtek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 15-letnim doświadczeniem oraz członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w analizie budowlanej oraz w ciepłownictwie. Wykonuje audyty termomodernizacyjne i ciepłownicze w celu pozyskania funduszy z RPO, Funduszy Norweskich oraz WFOŚiGW. Razem z całym zespołem Energy Trend przeprowadza Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa dla przemysłu.

Bartek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 5-letnim doświadczeniem. Został wpisany na listę rekomendowanych Audytorów Efektywności Energetycznej w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz należy do Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w instalacjach i technologii przemysłowej. Jest ekspertem od Systemu Białych Certyfikatów, a dziesiątki Audytów Efektywności Energetycznej, które wykonał, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 17:00

Kontakt