Optymalizacja opłaty mocowej

Opłata mocowa jest kolejnym kosztem zakładu, który można skutecznie ograniczyć. Wprowadzili ją ustawodawcy w 2021 roku, powołując się na zapewnienie bezpieczeństwa energetycznego. Opłata ta naliczana jest przez 15 następujących po sobie godzin, od godziny 7.00 aż do 22.00 każdego dnia roboczego, a więc z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy. Od 1 stycznia 2022 roku opłata mocowa wynosi 102,60 zł/MWh, podczas gdy w poprzednim roku – 76,20 zł.

Ma silny związek z energochłonnością produkcji i z organizacją pracy. Aby przeciwdziałać skutkom ustawy, czyli zmniejszyć opłatę, można ustalić nowy, odpowiednio dopasowany harmonogram pracy, a także uruchamiać urządzenia o określonej porze. Trudne jest jednak doradzanie w tym zakresie, gdy nie zna się specyfiki pracy zakładu.

Przedsiębiorstwo może natomiast poszukać innych, z jednej strony bardziej kosztowych, ale z drugiej: prostszych rozwiązań. W zniwelowaniu skutków ustawy o opłacie mocowej z dużym prawdopodobieństwem pomoże np. zainstalowanie w firmie fotowoltaiki. Warto ją rozważyć, jeśli szczyt obciążenia energetycznego przypada na godziny, kiedy prąd można uzyskać dzięki energii słonecznej.

Zaufali nam

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Kto nam zaufał?

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Dla kogo pracowaliśmy?

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ WYDANE BIAŁE CERTYFIKATY

Jak otrzymać ofertę?

Wypełnij krótki formularz

Skontaktuj się z nami

Wojtek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 15-letnim doświadczeniem oraz członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w analizie budowlanej oraz w ciepłownictwie. Wykonuje audyty termomodernizacyjne i ciepłownicze w celu pozyskania funduszy z RPO, Funduszy Norweskich oraz WFOŚiGW. Razem z całym zespołem Energy Trend przeprowadza Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa dla przemysłu.

Bartek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 5-letnim doświadczeniem. Został wpisany na listę rekomendowanych Audytorów Efektywności Energetycznej w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz należy do Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w instalacjach i technologii przemysłowej. Jest ekspertem od Systemu Białych Certyfikatów, a dziesiątki Audytów Efektywności Energetycznej, które wykonał, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 17:00

Kontakt