Audyt sprężonego powietrza. Optymalizacja pracy instalacji sprężonego powietrza

Efektywność produkcji sprężonego powietrza rośnie, gdy maleje poziom jego ciśnienia. Już obniżenie go o 1 bar daje oszczędności energii w przedziale 6-8%. Trzeba jednak pamiętać, że dla konkretnych procesów technologicznych lub odbiorców istnieje określony minimalny poziom ciśnienia sprężonego powietrza.

Istnieje kilka możliwości, aby obniżyć wartości ciśnienia sprężonego powietrza w przedsiębiorstwie i obniżyć zużycie energii, a są to:

  • regulacja za pomocą mechanicznych wyłączników na sprężarkach – co oznacza montaż presostatu w układzie, czyli czujnika różnicy ciśnień, którego częścią jest przekaźnik sterujący pracą sprężarki
  • regulacja poprzez wprowadzenie do systemu zmiennoobrotowej sprężarki, która wykorzystuje w układzie przemiennik częstotliwości. To jednocześnie najbardziej efektywne rozwiązanie
  • układ kilku sprężarek, z których każda ma inną moc oraz układ sterujący nimi – tzw. kaskada – to ona dopuszcza do pracy tylko te sprężarki, na których moc mamy aktualnie zapotrzebowanie w przedsiębiorstwie. Dzięki temu włącza się do pracy tylko sprężarki o pożądanej, określonej wydajności.

Pamiętajmy, że za wysokie ciśnienie sprężonego powietrza mogą być odpowiedzialne także niewłaściwie dobrana instalacja i nieodpowiednia konserwacja tej instalacji oraz maszyn. Obniżenie ciśnienia ogranicza ryzyko wycieków sprężonego powietrza.

W Energy Trend przyjrzymy się wnikliwie temu, w jaki sposób możemy zoptymalizować pracę Waszej instalacji sprężonego powietrza.

Audyt sprężonego powietrza

Audyt instalacji sprężonego powietrza stanowi istotny element w kontekście poprawy efektywności energetycznej zakładów przemysłowych. W ramach audytu przeprowadzane jest kompleksowe przetestowanie i weryfikacja elementów układu, który dostarcza sprężone powietrze pod ciśnieniem ze sprężarki do urządzeń. Audyt ma na celu ustalenie prawidłowej pracy poszczególnych elementów, wykrycie potencjalnych uszkodzeń i rozszczelnień oraz określenie wysokości strat, które nimi spowodowane są.

Do podstawowych elementów przemysłowych instalacji sprężonego powietrza zalicza się kompresory (sprężarki), systemy uzdatniania sprężonego powietrza (zawierające chłodnice, osuszacze, filtry, separatory), zbiornik ciśnieniowy oraz system rurociągów, którymi transportowane jest powietrze. W trakcie audytu przeprowadzane są między innymi pomiary wydajności i obciążenia pracy kompresorów, ilości produkowanego powietrza, wartości mocy oraz konfiguracji urządzeń. Istotnym elementem audytu jest także weryfikacja szczelności, która pozwala na wykrycie nawet najdrobniejszych usterek. W kilku kluczowych punktach instalacji przeprowadzane są także punktowe pomiary ciśnienia sprężonego powietrza.

Wyniki audytu składają się z raportu, który zawiera pomiary oraz opis wykrytych problemów i oszacowanie kosztów działań naprawczych. Raport ten stanowi podstawę do planowania optymalizacji pracy kompresorów i zwiększenia efektywności energetycznej instalacji. Warto jednak zaznaczyć, że audyt sprężonego powietrza nie jest standardowym badaniem, a każdy przypadek wymaga indywidualnego podejścia i dostosowania do specyfiki danej instalacji i urządzeń.

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas