Analiza ekonomiczna stosowania podzielników kosztów ciepła

Analiza ekonomiczna stosowania podzielników kosztów ciepła, którą przeprowadza Energy Trend, ma na celu ocenić opłacalność stosowania podzielników kosztów ogrzewania w budynkach wielorodzinnych – w szczególności we wspólnotach i spółdzielniach mieszkaniowych. Nasze działania są nie tylko zgodne z Rozporządzeniem Ministra Klimatu i Środowiska z 7 grudnia 2021 r., ale mają również na celu przyczynić się do efektywnej i sprawiedliwej dystrybucji kosztów ogrzewania.

Podzielniki ciepła są szczególnie istotne w budynkach, w których rozliczenie za ogrzewanie nie odzwierciedla rzeczywistego zużycia ciepła przez poszczególne lokale. Ta sytuacja jest typowa dla starszych budynków, w których podzielniki mogą znacznie przyczynić się do sprawiedliwego podziału kosztów ogrzewania pomiędzy mieszkańców. W takich sytuacjach podzielniki pełnią rolę urządzeń pomocniczych, które wskazują udział danego lokalu w zużyciu ciepła.

Decyzję o wprowadzeniu podzielników warto podjąć, gdy spełnione są określone warunki techniczne. Do tych warunków należy m.in. konieczność posiadania zaworów z głowicami termostatycznymi na grzejnikach umieszczonych w lokalach, a także możliwość zminimalizowania strat ciepła przez węzły cieplne. Dodatkowo, podzielniki kosztów ogrzewania z funkcją zdalnego odczytu stosuje się w przypadkach, gdy instalacja centralnego ogrzewania w lokalu znajdującym się w budynku wielolokalowym nie posiada jednopunktowego układu zasilania we wszystkie grzejniki znajdujące się w danym lokalu.

Należy jednak pamiętać, że zgodnie z Rozporządzeniem, podzielniki kosztów powinny być stosowane pod następującymi warunkami:

  • Analiza techniczna wykazuje, że istnieją techniczne możliwości zastosowania podzielników kosztów ogrzewania w danym budynku.
  • Ilość ciepła dostarczanego do budynku wielorodzinnego nie może przekraczać wartości określonych w art. 45a ust. 13 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r.
  • W budynku są zainstalowane zawory z głowicami termostatycznymi na grzejnikach umieszczonych w poszczególnych lokalach.
  • Węzły cieplne są zaprojektowane i zainstalowane w taki sposób, aby zminimalizować straty ciepła wynikające z transportu nośnika przez zewnętrzną instalację odbiorczą.

Analiza ekonomiczna stosowania podzielników kosztów ciepła, którą przeprowadzamy, jest kluczowa do ustalenia, czy zastosowanie podzielników jest konieczne i opłacalne. Jest to narzędzie pomocnicze dla właściciela lub zarządcy budynku wielolokalowego przy wyborze metody rozliczania całkowitych kosztów zakupu ciepła dla poszczególnych lokali. Przeprowadzamy ją zgodnie z wymogami Rozporządzenia, aby upewnić się, że przewidywane oszczędności z pięcioletniego okresu eksploatacji podzielników będą wyższe niż koszty ich zakupu, montażu i eksploatacji.

Podsumowując, podzielniki kosztów ogrzewania mogą przynieść wiele korzyści, jednak ich montaż wymaga szczegółowej analizy zarówno technicznej, jak i ekonomicznej. Mając na uwadze wszystkie powyższe czynniki, warto rozważyć zastosowanie podzielników w budynkach wielorodzinnych, aby osiągnąć efektywną i sprawiedliwą dystrybucję kosztów ogrzewania. Właściwe rozliczenie zużycia ciepła nie tylko wpływa na zadowolenie mieszkańców, ale także przyczynia się do oszczędności energii i ochrony środowiska.

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas