Kompensacja mocy biernej

Wskutek przekroczenia mocy biernej należy zastosować jej kompensację. Zasady działania analizy są analogiczne do opisanych wcześniej działań związanych z przekroczeniem mocy umownej. Czym jednak jest moc bierna?

Moc bierna w przeciwieństwie do mocy czynnej nie zamienia się na pracę użyteczną. Mimo to bez niej niektóre urządzenia nie działają. Co ciekawe, nie zużywa się tego rodzaju energii, ona jedyne płynie w tę i z powrotem na linii elektrownia-odbiorca.

Energia bierna dzieli się na dwa rodzaje: indukcyjną i pojemnościową. Tę pierwszą pobiera się, aby wytworzyć pole magnetyczne w silnikach i transformatorach. Z kolei pojemnościową oddaje się do sieci za pośrednictwem oświetlenia LED lub kondensatorów. Dziś mamy do czynienia z wieloma urządzeniami, które mają wpływ na moc bierną, a są to m.in. zasilacze, falowniki i długie przewody, dlatego tak ważna jest jej kompensacja.

Przepływ zbyt dużej ilości energii biernej w sieci elektroenergetycznej powoduje konieczność instalowania dodatkowych urządzeń, zwiększa straty energii czynnej w transformatorach, sieciach oraz instalacjach odbiorczych. W związku z tym prawo ogranicza ilość pobieranej mocy biernej i to niezależnie od poziomu napięcia. Pobór ponad wyznaczony limit powoduje naliczenie kar przez sieci dystrybucyjne. Limit ten wyrażony jest jako tgφ i stanowi stosunek mocy biernej do czynnej – nie powinien przekraczać 0,4.

Istnieje rozwiązanie, aby ograniczyć pobór energii biernej indukcyjnej. Należy przyłączyć w obrębie przedsiębiorstwa do sieci baterie kondensatorów. Z kolei, aby skompensować moc bierną pojemnościową, korzysta się z baterii dławików indukcyjnych. Obie baterie – dzięki temu, że wytwarzają przeciwną energię bierną nieopodal odbiornika – powodują, że nie trzeba już wspomnianej energii transportować przez sieć, a więc stosunek mocy biernej do czynnej maleje. Dzięki instalacji urządzenia kompensacyjnego energia płynie tylko między kompensatorem i odbiornikiem.

Należy pamiętać, że to jak szybko zwrócą się nam poniesione nakłady i jaki będzie końcowy efekt, w dużej mierze zależy od prawidłowego doboru urządzenia kompensacyjnego i prawidłowej oceny przyczyn występowania poboru mocy biernej – dlatego warto skorzystać z profesjonalnego doradztwa w tym zakresie, zwłaszcza że koszt to % od zaoszczędzonych kar finansowych.

Zaufali nam

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Kto nam zaufał?

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają jakość świadczonych przez nas usług.

Referencje

Dla kogo pracowaliśmy?

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ WYDANE BIAŁE CERTYFIKATY

Jak otrzymać ofertę?

Wypełnij krótki formularz

Skontaktuj się z nami

Wojtek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 15-letnim doświadczeniem oraz członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w analizie budowlanej oraz w ciepłownictwie. Wykonuje audyty termomodernizacyjne i ciepłownicze w celu pozyskania funduszy z RPO, Funduszy Norweskich oraz WFOŚiGW. Razem z całym zespołem Energy Trend przeprowadza Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa dla przemysłu.

Bartek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 5-letnim doświadczeniem. Został wpisany na listę rekomendowanych Audytorów Efektywności Energetycznej w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz należy do Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w instalacjach i technologii przemysłowej. Jest ekspertem od Systemu Białych Certyfikatów, a dziesiątki Audytów Efektywności Energetycznej, które wykonał, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 17:00

Kontakt