Audyt Oświetlenia

 • Oświetlenie uliczne

 • Oświetlenie przemysłowe

 • Oświetlenie biurowe
 • Oświetlenie specjalistyczne

Skuteczny sposób na pozyskanie dofinansowania!

Wykonujemy audyty oświetlenia dla firm i instytucji, by mogły ubiegać się o dofinansowanie z RPO, NFOŚiGW, Funduszy Norweskich itp., a także w celu pozyskania Białych Certyfikatów.

szybka i bezpłatna wycena

Artykuł: Audyt Oświetlenia w Gminie i Firmie. Poznaj odpowiedź na najczęściej zadawane pytania.

CZYTAJ ARTYKUŁ

Jakie Audyty Oświetlenia przeprowadzamy?

Oświetlenia ulicznego

Audyt Oświetlenia Ulicznego wykonujemy głównie na zlecenie miast i gmin, które chcą zmodernizować oświetlenie na ulicach, w parkach, drogach rowerowych i chodnikach. Z doświadczenia wiemy, że najczęstszym powodem zlecenia audytu jest chęć pozyskania funduszy z Regionalnych Programów Operacyjnych, WFOŚiGW oraz NFOŚiGW, np. w ramach programu „Sowa – oświetlenie zewnętrzne”.

Oświetlenia przemysłowego

Ten rodzaj audytu oświetlenia w naszej ofercie kierujemy do firm, które chcą zająć się modernizacją oświetlenia m.in. w zakładach produkcyjnych, magazynach i sklepach wielkopowierzchniowych. Audyty Oświetlenia Przemysłowego najczęściej wykonujemy na zlecenie firm, aby mogły pozyskać od Urzędu Regulacji Energetyki Białe Certyfikaty.

Oświetlenia biurowego

Audyt Oświetlenia przeprowadzamy również na terenie szpitali, małych sklepów, biur, galerii handlowych, urzędów i szkół. Najczęściej jego celem jest chęć otrzymania przez Klienta finansowania z funduszy państwowych i unijnych oraz skorzystania z Systemu Białych Certyfikatów. Każde z tych rozwiązań to dodatkowe korzyści pod kątem finansowym!

Oświetlenia specjalistycznego

Naszą ofertę adresujemy także do wszystkich firm i instytucji, które potrzebują zmodernizować oświetlenie specjalistyczne w swoich zakładach pracy. Rozumiemy przez nie m.in. oświetlenie awaryjne, odporne na skrajne temperatury, antywybuchowe, używane do doświetlania roślin i inne.

Czego dowiesz się z Audytu Oświetlenia?

Jaki jest obecny stan oświetlenia

Przeprowadzamy dokładną inwentaryzację oświetlenia. Liczymy wszystkie oprawy, sprawdzamy ich moc oraz wskazujemy miejsca ich zamontowania. Dla lepszego rozeznania i wygody Klienta przebieg wszystkich inwentaryzowanych opraw oświetleniowych dokumentujemy w formie fotograficznej. W przypadku Audytu Oświetlenia Ulicznego dodatkowo określamy geolokalizacje słupów z dokładnością do 0,5m,  parametry słupów, ulic oraz trafostacji.

Jak wygląda projekt oświetlenia

Na podstawie przeprowadzonej inwentaryzacji, aktualnych norm oraz zaleceń Klienta tworzymy projekty oświetleniowe. Korzystamy z programu DIALux, który pozwala nam obliczyć odpowiedni rozkład natężenia oświetlenia w różnych płaszczyznach. W przygotowanym projekcie określamy miejsce zamontowania opraw oraz minimalną moc, niezbędną do spełnienia norm. Projektując oświetlenie, za każdym razem mamy na uwadze, by pozytywnie wpływało na pracę pracowników i ruch na drogach.

Poznasz różne warianty modernizacji oświetlenia

Po wcześniejszej analizie potrzeb i wymagań Klienta proponujemy warianty modernizacji oświetlenia. Wśród nich znajdują się różne rozwiązania technologiczne, których zastosowanie zawsze skutkuje zmniejszeniem zużycia energii, czyli oszczędnościami dla Twojej instytucji. Przy Audycie Oświetlenia Ulicznego bierzemy również pod uwagę możliwość zmiany właściciela opraw. Może to być np. wykup ich przez gminę od operatora oświetlenia lub wybudowanie nowego ciągu opraw we własnym zakresie.

Jaki efekt ekologiczny i ekonomiczny można uzyskać

Wszystkie warianty oświetlenia porównujemy pod względem ekonomicznym i ekologicznym. Tylko dzięki temu możesz zyskać pewność, że oferujemy Twojej instytucji realny wybór najlepszych i najbardziej optymalnych rozwiązań. W audycie określamy trwałość opraw, tempo zwrotu inwestycji i możliwe gwarancje od producenta. Sprawdzamy również, jak modernizacja oświetlenia pozytywnie wpłynie na środowisko.

Jak wygląda propozycja automatyzacji sterowania oświetleniem

W audycie proponujemy automatykę sterowania oświetleniem na bazie DALI. Stosujemy sterowanie strefowe, czujniki ruchu i natężenia światłem. Dzięki temu zasilacze w oprawach mogą dostosowywać moc do warunków świetlnych potrzebnych w danej chwili. To pozwoli zużywać tylko tyle energii, ile jest konieczne. Podczas Audytu Oświetlenia Ulicznego oferujemy również automatykę dostosowującą oświetlenie do aktualnego ruchu na drodze oraz godzin późnonocnych.

Jak osiągnąć maksymalną liczbę punktów w funduszu

Dokładamy wszelkich starań, by wykonany Audyt Oświetlenia mógł zapewnić zdobycie maksymalnej liczby punktów podczas starania się o dofinansowanie na modernizację. Szczególnie istotne jest to przy przeprowadzaniu Audytu Oświetlenia Ulicznego dla miast i gmin. Nasze wieloletnie doświadczenie pokazuje, że często właśnie tylko jeden punkt może zdecydować o tym, czy instytucja otrzyma środki na inwestycję lub nie.

Dlaczego warto wykonać Audyt Oświetlenia?

Prawidłowo przeprowadzony audyt zwiększa szanse na otrzymanie dodatkowych pieniędzy, i to na wiele sposobów:

 • Potrzebny jest do pozyskania funduszy z RPO, NFOŚiGW, WFOŚiGW, POIiŚ, Funduszy Norweskich itd.

 • Po wykonaniu go można ubiegać się o Białe Certyfikaty

 • Ułatwia dobranie oświetlenia spełniającego aktualne normy

 • Po wykonaniu modernizacji oświetlenia audyt sprawdza poprawność działania całej instalacji i jej zgodność z normami

 • Tylko nasz audyt pomoże porównać oświetlenie różnych producentów według wytycznych Inwestora

Jak wygląda procedura?

Przeprowadzamy Audyt Oświetlenia Ulicznego, Biurowego, Przemysłowego i Specjalistycznego w 9 etapach. Jedyne, czego od Ciebie potrzebujemy, to dostarczenia nam niezbędnych dokumentów i przedstawienia wymagań, jakie stawia Twoja firma lub instytucja.

 1. Analiza potrzeb i wymagań Klienta
 2. Zapoznanie się z wymaganiami funduszu
 3. Inwentaryzacja obecnego oświetlenia
 4. Opracowanie projektów oświetleniowych
 5. Przygotowanie raportu z audytu
 6. Przygotowanie wniosku do wybranego funduszu lub wsparcie przy jego przygotowaniu
 7. Analiza ofert przetargowych
 8. Modernizacja oświetlenia
 9. Audyt powykonawczy

Analiza potrzeb i wymagań Klienta

1

Zapoznanie się z wymaganiami funduszu

2

Inwentaryzacja obecnego oświetlenia

3

Opracowanie projektów oświetleniowych

4

Przygotowanie raportu z audytu

5

Przygotowanie wniosku do funduszu lub wsparcie przy jego przygotowaniu

6

Analiza ofert przetargowych

7

Modernizacja oświetlenia

8

Audyt powykonawczy

9

 • Zadania wykonywane przez EnergyTrend

 • Zadania wykonywane przez Inwestora

Dlaczego warto nas wybrać?

Gwarancja jakości

Dajemy gwarancję, że przeprowadzimy Audyt Oświetlenia zgodnie ze sztuką. Dlatego mamy pewność, że nie zostanie odrzucony przez żaden fundusz. Jeśli jednak tak się stanie, na prośbę Twojej instytucji zwrócimy całe nasze wynagrodzenie, a my wykonamy audyt ponownie, całkowicie bezpłatnie.

Doświadczeni specjaliści

Nasz zespół tworzą audytorzy energetyczni, a posiadane przez nich wieloletnie doświadczenie w branży poparte jest licznymi imiennymi referencjami. Każdy z naszych audytorów to specjalista w swojej dziedzinie, w tym m.in. w ciepłownictwie, elektroenergetyce, technologii przemysłowej oraz OZE. Jesteśmy dumni, że znajdujemy się na liście Zrzeszenia Audytorów Energetycznych.

Wsparcie przetargowe

W ramach Audytu Oświetlenia wszystkim naszym Klientom zapewniamy fachową poradę w cenie. Pomagamy w przygotowaniu przetargu na producenta opraw oświetleniowych LED. Co więcej, porównujemy przesłane oferty pod kątem projektów oświetlenia oraz spełnienia wymagań funduszy, u których Twoja instytucja ubiega się o dofinansowanie.

Wiarygodność

Współpracujemy z większością producentów oświetlenia dostępnych na polskim rynku. Dlatego możesz mieć pewność, że przygotowany przez nas projekt oświetlenia oraz porównanie wariantów oświetleniowych zostaną w pełni dostosowane do oczekiwań i potrzeb Twojej instytucji. Gwarantujemy, że zaproponowane oprawy będą wyróżniać się najlepszym stosunkiem jakości i sprawności świetlnej do ceny.

Specjalny bonus

Do każdego Audytu Oświetlenia Ulicznego lub innego w naszej ofercie przygotowujemy bezpłatny wniosek o pozyskanie Białych Certyfikatów. Wartość tej dodatkowej i bezpłatnej usługi wynosi nawet ponad 100.000 zł*. Twoja firma otrzyma ją zupełnie gratis!

*Pozyskanie Białych Certyfikatów to zwykle koszt 15%-25% ich wartości.

Ubezpieczenie
1.000.000 zł

Cały nasz zespół ubezpieczyliśmy od odpowiedzialności cywilnej, z objęciem ochrony ryzyka rażącego niedbalstwa. Dzięki temu zyskujesz gwarancję, że w wyniku nieprzewidzialnego wypadku każda potencjalna szkoda zostanie naprawiona na koszt naszego ubezpieczyciela. Twoja firma nie zapłaci dosłownie nic.

Zaufali nam

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają nasze atuty w wykonywaniu Audytów Oświetlenia.

Referencje

Kto nam zaufał?

Zapoznaj się z referencjami od naszych Klientów, w których podkreślają nasze atuty w wykonywaniu Audytów Oświetlenia.

Referencje

Dla kogo pracowaliśmy?

SPRAWDŹ RÓWNIEŻ WYDANE BIAŁE CERTYFIKATY

Jak otrzymać ofertę?

Wypełnij krótki formularz

Skontaktuj się z nami

Wojtek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 15-letnim doświadczeniem oraz członkiem Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych oraz Zrzeszenia Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w analizie budowlanej oraz w ciepłownictwie. Wykonuje audyty termomodernizacyjne i ciepłownicze w celu pozyskania funduszy z RPO, Funduszy Norweskich oraz WFOŚiGW. Razem z całym zespołem Energy Trend przeprowadza Audyty Energetyczne Przedsiębiorstwa dla przemysłu.

Bartek

Audytor Energetyczny

Jest audytorem energetycznym z 5-letnim doświadczeniem. Został wpisany na listę rekomendowanych Audytorów Efektywności Energetycznej w Zrzeszeniu Audytorów Energetycznych oraz należy do Stowarzyszenia Certyfikatorów i Audytorów Energetycznych. Specjalizuje się w instalacjach i technologii przemysłowej. Jest ekspertem od Systemu Białych Certyfikatów, a dziesiątki Audytów Efektywności Energetycznej, które wykonał, zostały pozytywnie zweryfikowane przez Urząd Regulacji Energetyki.

Godziny pracy

Poniedziałek – Piątek

8:00 – 17:00

Kontakt