Optymalizacja kosztów energii elektrycznej

Wybór grupy taryfowej

Grupę taryfową należy dobrać tak, aby pasowała do charakteru pracy zakładu, czyli poboru godzinowego prądu w tymże zakładzie. Taryfa zależy przede wszystkim od napięcia prądu, a także od wielkości zamówionej mocy oraz liczby rozliczeniowych stref czasowych.

Pomagamy zmienić jedną taryfę na drugą, co procentuje niższymi rachunkami za prąd. Zmiany taryfy najczęściej polegają na modyfikacji w obrębie rozliczeniowych stref czasowych, np. z rozliczenia jedno na dwu- lub trójstrefowe, lub podziałem na strefę nocną i dzienną, albo szczytową i pozaszczytową.

Aby dobrać odpowiednią taryfę, trzeba określić na podstawie 15-minutowych cyklów rozliczeń optymalny charakter pracy zakładu oraz przeanalizować czy warto zmienić obecne napięcie prądu. Zmiana napięcia wiąże się z dużą inwestycją, taką jak budowa własnego transformatora, ale może okazać się to realnie opłacalnym rozwiązaniem. W Energy Trend bez ryzyka dla Twojej firmy możemy to zweryfikować.

Analiza mocy umownej

Przed podłączeniem do sieci energetycznej należy zadeklarować maksymalną moc pobierania energii elektrycznej; mowa jest tu o mocy umownej. Deklaracja ta pozwala dostawcy energii na dobranie odpowiedniego przyłącza i zabezpieczenia. I co niemniej ważne, moc umowna stanowi podstawę do naliczania opłat za pobór energii. Jeżeli przedsiębiorstwo niewłaściwie oszacowało zapotrzebowanie na moc albo nie kontroluje odpowiednio pracy urządzeń i przekracza moc umowną, musi się liczyć z ponoszeniem dodatkowych kosztów – dostawca energii nalicza dodatkowe opłaty.

Operatorzy systemów dystrybucji (OSD) stale monitorują moc czynną, którą zakład pobiera lub oddaje do sieci. Nadwyżkę pobranej mocy wyznacza co godzinę, ale wykorzystując do tego średnią wartość rejestrowaną co kwadrans (tzw. 15-minutówki). Nie uwzględnia się zatem chwilowego przekroczenia mocy umownej w wyniku chociażby rozruchu urządzeń. To na tej podstawie naliczana jest kara.

W wyniku wielokrotnego przekroczenia mocy w ciągu tej samej godziny OSD bierze pod uwagę tylko momenty, gdy zakład przekroczył moc o największe wartości. Opłata wyliczana jest wg kilku metod, jedna z nich to iloczyn stałego elementu stawki sieciowej oraz suma zarejestrowanych dziesięciu największych nadwyżek mocy.

Aby ograniczyć dodatkowe koszty, konieczny jest właściwy dobór mocy umownej. Optymalizacja może polegać na zastosowaniu stałej lub zmiennej mocy umownej. Niekiedy zmienna daje oszczędności w wysokości kilkudziesięciu procent w odniesienie do stałej mocy umownej. Trzeba mieć jednak świadomość, że przy takiej praktyce oszczędności będą się różnić w zależności od miesiąca.

Innym sposobem na optymalizację mocy umownej jest ingerencja w system energetyczny np. zastosowanie strażnika mocy, agregatu kogeneracyjnego lub fotowoltaiki. Jeśli natomiast przedsiębiorstwo nie zdecyduje się w żaden sposób ingerować w system energetyczny, to zakres optymalizacji kosztów ograniczy się wyłącznie do analizy mocy umownej, którą w Energy Trend przeprowadzamy w modelu success fee – płatność wyrażona w % od uzyskanych oszczędności finansowych.

Strażnik mocy

Następnym krokiem ku oszczędnościom jest zastosowanie strażnika mocy umownej, który dzięki czujnikowi optycznemu przesyła do komputera informacje o zużyciu energii. Umożliwia on uzyskanie kolejnych kilkunastu, a nawet kilkudziesięciu procent oszczędności na poborze energii. Strażnik mocy umownej analizuje moc czynną pobraną, dzięki czemu zakład pracy może uniknąć naliczenia dodatkowych opłat.

Jego funkcje to: monitorowanie poboru energii w 15-minutowych cyklach, prognozowanie poboru w ramach całego okresu rozliczeniowego, informowanie o możliwości przekroczenia zadeklarowanego poboru oraz rejestrowanie tego typu zdarzeń. Strażnik mocy może także sterować poborem mocy, umożliwiać prezentację danych w komputerze oraz archiwizować profil mocy. Warto przeprowadzić analizę czy zastosowanie tak prostej integracji w system energetyczny nie przyniesie pozytywnych wyników finansowych.

Zalety optymalizacji kosztów energii

Głównym celem usługi optymalizacji kosztów energii elektrycznej jest obniżenie kosztów związanych z jej użytkowaniem. Dla dużych zakładów, taka usługa może przynieść ogromne oszczędności w skali roku. Usługa przynosi jednak przedsiębiorcom więcej korzyści. Optymalizacja kosztów energii elektrycznej polega na dokładnej analizie punktów poboru energii, potrzeb i zapotrzebowań energetycznych, a także na wskazaniu sposobów na redukcję kosztów. Wszystkie te czynniki są dobierane indywidualnie dla każdego zakładu, biorąc pod uwagę jego specyfikę oraz preferencje użytkownika (z ingerencją w system energetyczny lub bez niej). Dzięki temu, odkrywamy istniejące problemy i rekomendujemy nowoczesne rozwiązania, takie jak instalacja fotowoltaiki, systemy kogeneracji czy modernizacja oświetlenia. Oprócz tego, przeprowadzamy analizę kosztów inwestycji, prognozujemy czas zwrotu kosztów i wskazujemy źródła możliwego dofinansowania.

Usługa optymalizacji kosztów energii przynosi ogromne korzyści w perspektywie długofalowej, pozwala na zredukowanie opłat za energię elektryczną o kilkanaście procent. Efektem tej usługi jest raport zawierający wyniki wszystkich przeprowadzonych analiz oraz prognozy oszczędności kosztów energii elektrycznej w ujęciu rocznym. Oferujemy wsparcie w całym procesie zmian parametrów dystrybucyjnych oraz w ewentualnym wprowadzaniu modyfikacji w systemie energetycznym. W razie jakichkolwiek wątpliwości, zachęcamy do kontaktu. Nasi eksperci są gotowi odpowiedzieć na wszystkie pytania.

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas