W świecie przemysłu i produkcji coraz większe znaczenie zdobywają działania związane z poprawą efektywności energetycznej. W odpowiedzi na rosnące zapotrzebowanie na ekologiczne i oszczędne rozwiązania powstał system „białych certyfikatów”. Co kryje się za tym pojęciem i jakie korzyści przynosi modernizacja procesu produkcyjnego?

Co to są białe certyfikaty?

Białe certyfikaty, inaczej świadectwo efektywności energetycznej, to dokumenty potwierdzające osiągnięcie określonych oszczędności energii w wyniku realizacji projektów z zakresu efektywności energetycznej. Mogą być one przyznawane zarówno przedsiębiorstwom, jak i jednostkom samorządowym czy instytucjom publicznym.

Dlaczego warto modernizować proces produkcyjny?

 • Oszczędność energii i kosztów – poprzez zastosowanie nowoczesnych technologii oraz optymalizację procesów można znacząco zmniejszyć zużycie energii w procesie produkcyjnym. Skutkuje to bezpośrednimi oszczędnościami finansowymi dla przedsiębiorstwa.
 • Wsparcie w uzyskaniu białych certyfikatów – przedsiębiorstwa, które podejmują się modernizacji swoich procesów produkcyjnych w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej, mogą ubiegać się o uzyskanie białych certyfikatów. Te zaś mogą zostać sprzedane na giełdzie lub wykorzystane do spełnienia regulacji prawnych.
 • Poprawa konkurencyjności – firmy, które dbają o ekologiczny wizerunek i efektywność energetyczną, często są bardziej atrakcyjne dla klientów i partnerów biznesowych. W dzisiejszych czasach dbałość o środowisko to nie tylko kwestia odpowiedzialności, ale też strategii biznesowej.
 • Zmniejszenie emisji CO2 – redukcja zużycia energii wpływa bezpośrednio na zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych, co przyczynia się do walki z globalnym ociepleniem.

Działania kwalifikujące do uzyskania białych certyfikatów

W kontekście procesów przemysłowych istnieje wiele działań, które kwalifikują się do uzyskania białych certyfikatów, przykładowe zostały opisane poniżej:

 • instalacja sprężonego powietrza – modernizacja lub wymiana systemów sprężonego powietrza może znacząco zredukować zużycie energii. Wprowadzenie bardziej efektywnych energetycznie kompresorów oraz eliminacja nieszczelności w systemie prowadzi do znaczących oszczędności;
 • izolacja pary – odpowiednia izolacja systemów parowych, zwłaszcza w przemyśle ciężkim, może prowadzić do znacznych oszczędności energetycznych poprzez zmniejszenie strat ciepła;
 • wymiana napędów i silników elektrycznych – stare silniki i napędy często zużywają więcej energii niż nowoczesne, bardziej efektywne wersje. Ich wymiana może prowadzić do znaczących oszczędności w zakładach przemysłowych;
 • wymiana maszyn produkcyjnych lub ich części – modernizacja lub wymiana starych, energochłonnych maszyn na bardziej efektywne energetycznie może skutkować mniejszym zużyciem energii w całym procesie produkcyjnym;
 • odzysk energii – w wielu procesach przemysłowych powstaje nadmiar ciepła, który można wykorzystać w innych częściach zakładu. Systemy odzysku energii, takie jak wymienniki ciepła, mogą pomóc w zmniejszeniu ogólnego zapotrzebowania na energię;
 • automatyka – zautomatyzowane systemy kontrolne pozwalają na bardziej precyzyjne zarządzanie energią w procesach produkcyjnych, minimalizując straty i zwiększając efektywność;
 • zastosowanie falowników – falowniki w systemach napędowych pozwalają na bardziej precyzyjne sterowanie prędkością silników elektrycznych. Poprzez dostosowywanie prędkości silnika do aktualnych potrzeb można znacząco zmniejszyć zużycie energii;
 • optymalizacja procesów chemicznych – wdrażanie bardziej energooszczędnych reakcji chemicznych, które wymagają niższej temperatury, ciśnienia lub mniej surowców;
 • zaawansowane systemy monitorowania – wprowadzenie systemów śledzenia i monitorowania w czasie rzeczywistym, które pomagają w szybkim wykrywaniu i reagowaniu na niewydajne działania czy awarie;
 • poprawa systemów chłodzenia – zastosowanie nowoczesnych rozwiązań w chłodzeniu, takich jak chłodzenie cieczą;
 • zastosowanie pomp ciepła – wykorzystanie pomp ciepła w procesach, które wymagają ogrzewania lub chłodzenia, może prowadzić do znaczących oszczędności energetycznych.
  Każda z tych modernizacji ma potencjał do znaczącego zmniejszenia zużycia energii w procesach przemysłowych. Współczesny przemysł dąży do ciągłego doskonalenia i optymalizacji, a kwestie związane z efektywnością energetyczną stanowią kluczowy element tej ewolucji.

Jak uzyskać białe certyfikaty?

Aby uzyskać białe certyfikaty, przedsiębiorstwo musi przeprowadzić audyt energetyczny, który potwierdzi rzeczywiste oszczędności wynikające z wdrożonych projektów. Następnie na podstawie uzyskanych wyników, wniosek jest składany do Urzędu Regulacji Energetyki. Kompleksową usługą rozliczaną w modelu success fee zajmuje się nasza firma.

Białe certyfikaty to nie tylko dowód na ekologiczne zaangażowanie firmy, ale także realna korzyść finansowa. Modernizacja procesu produkcyjnego w kierunku zwiększenia efektywności energetycznej przynosi korzyści zarówno dla przedsiębiorstw, jak i dla całego środowiska. W obliczu globalnych wyzwań klimatycznych takie działania stają się nie tylko pożądane, ale wręcz konieczne.