Audyt energetyczny nie jest jedynie narzędziem badawczym skierowanym na analizę zużycia energii w przedsiębiorstwie. Stał się on także obowiązkiem wynikającym z ustawy dla pewnych kategorii przedsiębiorstw. Pomimo tego wymogu prawnego, warto zastanowić się nad tym, czy audyt energetyczny jest tylko kolejnym obowiązkiem, czy może stanowić wartościową inwestycję w przyszłość firmy.

Obowiązek ustawowy

Duże przedsiębiorstwa mają ustawowy obowiązek wykonania audytu energetycznego, jeśli spełniają poniższe kryteria:
• w ciągu ostatnich 2 lat zatrudniały powyżej 250 osób,
lub
• wypracowały roczne obroty rzędu 50 mln euro i przychody powyżej 43 mln euro.
Audyty takie powinny być przeprowadzane co 4 lata. Wszystko to wynika bezpośrednio z ustawy o efektywności energetycznej z dnia 20 maja 2016 r.

Obowiązkowy audyt energetyczny – zakres podstawowy i rozszerzony

Przedsiębiorstwa stoją przed wyborem, jak podejść do obowiązku wykonania audytu energetycznego. Mogą zdecydować się na jedno z dwóch podejść:
• Podstawowy zakres – audyt skupia się na podstawowym zakresie przewidzianym przez ustawę, bazując na wizji lokalnej oraz danych dostarczonych przez przedsiębiorstwo.
• Rozszerzony zakres – audyt jest ustalany indywidualnie z inwestorem, uwzględniając dokładną inwentaryzację przedsiębiorstwa, pomiary urządzeń oraz opracowanie strategii energetycznej na nadchodzące lata.

Czym jest audyt energetyczny?

Audyt energetyczny to szczegółowa analiza zużycia energii w przedsiębiorstwie, mająca na celu identyfikację obszarów możliwych oszczędności oraz wskazanie konkretnych działań, które pozwolą na ich realizację. Jest to proces kompleksowy, obejmujący zarówno aspekty techniczne, jak i organizacyjne.

Cena jako bariery

Dla wielu przedsiębiorców pierwszym, co przychodzi na myśl w kontekście audytu energetycznego, jest jego koszt. W rzeczywistości audyt energetyczny może być inwestycją, która zwróci się w krótkim czasie. Niestety, często przedsiębiorstwa korzystają z najtańszych dostępnych usług audytowych, które nie zawsze są najwyższej jakości.

Jakość jako inwestycja

Inwestycja w dobrze przeprowadzony audyt energetyczny może przynieść przedsiębiorstwu znaczące korzyści. Wysoka jakość audytu oznacza dokładne zrozumienie procesów w firmie, identyfikację faktycznych obszarów oszczędności oraz realne propozycje działań. Dzięki temu przedsiębiorstwo może nie tylko obniżyć koszty, ale także poprawić swoją konkurencyjność na rynku oraz wizerunek w oczach klientów i partnerów.

Długoterminowe korzyści

Choć początkowy koszt audytu może być wyższy, jeżeli skupimy się na jakości, długoterminowe korzyści mogą być znacznie większe. Oszczędności w zużyciu energii przekładają się na niższe rachunki, a także na niższy ślad węglowy przedsiębiorstwa. W dobie rosnącej świadomości ekologicznej taka postawa może stać się ważnym elementem strategii biznesowej.

Podsumowanie

Mimo że audyt energetyczny jest obowiązkiem, warto potraktować go jako okazję do dokładnej analizy zużycia energii w firmie. Wybór audytu o rozszerzonym zakresie może przynieść dodatkowe korzyści, takie jak oszczędności w zużyciu energii czy poprawa wizerunku firmy jako podmiotu dbającego o środowisko.
Podsumowując, obowiązkowy audyt energetyczny to nie tylko kolejny wymóg ustawowy, ale także szansa na optymalizację zużycia energii i zbudowanie pozytywnego wizerunku przedsiębiorstwa. Warto więc traktować ten obowiązek nie jako ciężar, ale jako okazję do inwestycji w przyszłość firmy.