Obliczanie śladu węglowego

Obliczanie śladu węglowego w przedsiębiorstwie polega na określeniu ilości emisji gazów cieplarnianych, które są generowane przez działalność przedsiębiorstwa. Ślad węglowy jest miarą wpływu działalności przedsiębiorstwa na zmiany klimatu i odzwierciedla ilość emisji gazów cieplarnianych, które są generowane przez procesy produkcyjne, transport, użytkowanie energii i inne działania przedsiębiorstwa. Obliczanie śladu węglowego jest ważne dla przedsiębiorstw, ponieważ pozwala im na zrozumienie swojego wpływu na zmiany klimatu i umożliwia podjęcie działań zmniejszających emisję gazów cieplarnianych.

Usługa obliczania śladu węglowego polega na przeprowadzeniu szczegółowej analizy działalności przedsiębiorstwa i określeniu ilości emisji gazów cieplarnianych generowanych przez poszczególne procesy i działania. Analiza ta może obejmować m.in. określenie ilości energii zużywanej przez przedsiębiorstwo, rodzajów paliw używanych do produkcji energii, ilości transportu generowanego przez przedsiębiorstwo, emisji pochodzących z procesów produkcyjnych, jak również innych czynników wpływających na emisję gazów cieplarnianych.

Obliczanie śladu węglowego jest również ważnym narzędziem do promowania zrównoważonego rozwoju i ochrony środowiska. Dzięki tej usłudze, przedsiębiorstwa mogą identyfikować i zrozumieć swoje główne źródła emisji i zwiększyć swoją świadomość na temat swojego przedsiębiorstwa.

Opinie naszych Klientów

Wybrani klienci:

Skontaktuj się z nami

Jeśli jesteś zainteresowany naszymi usługami, skontaktuj się z nami. Podczas bezpłatnej konsultacji, ustalimy obszary, w których możemy Ci pomóc i przedstawimy Ci nasze rozwiązania. Jesteśmy do Twojej dyspozycji od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00 – 17:00.

Napisz do nas